0971.335.338

Giảm 28%

Tour Hạ Long – Sapa 3 Ngày 2 Đêm (Khởi hành 8h30 sáng hàng ngày)

3 Ngày 2 Đêm
2.400.000 
Giảm 28%
Giảm 29%

Tour Hạ Long – Sapa 4 Ngày 3 Đêm (2 ngày Hạ Long – 2 ngày Sapa)

4 Ngày 3 Đêm
1 đêm K/s Hạ Long - 1 đêm K/s Sapa
3.350.000 
Giảm 28%

Tour Hạ Long – Sapa 4 Ngày 3 Đêm (2 Ngày Hạ Long ngủ Du Thuyền – 2 Ngày Sapa)

4 Ngày 3 Đêm
1 đêm du thuyền Hạ Long - 1 đêm K/s Sapa
3.800.000 
Giảm 35%

Tour Hạ Long – Sapa 5 Ngày 4 Đêm (2 Ngày Hạ Long – 3 Ngày Sapa)

5 Ngày 4 đêm
1 đêm du thuyền Hạ Long - 1 đêm Hà Nội - 2 đêm Sapa
4.250.000 
Giảm 27%

Tour Hạ Long – Sapa 5 Ngày 4 Đêm (3 ngày Hạ Long – 2 ngày Sapa)

5 Ngày 4 Đêm
1 đêm ngủ Du thuyền - 1 đêm ngủ K/s Hạ Long - 1 đêm ngủ K/s Sapa
4.650.000 
0918291287